Büyükbaba DNA testi

Biyolojik torunları bunlar mı? Büyükbaba DNA testi, dedenin torunlarının biyolojik dedesi olup olmadığını teyit etmek için büyükanne, dedeler ve torun arasında yapılan bir ilişki testidir.

Bu test hakkında

Dedesi, torunlarının ebeveyni hakkında kuşkular olduğunda, büyükbaba DNA testi yapılası en doğru karardır. Bu gibi durumlarda dedesi, torunlarının gerçekte torunlarının biyolojik akrabaları olup olmadıklarını sorgular. Bu DNA analizi türü babanın vefat veya teste katılmama ve ya gizli yapılacak testlerde alternatif bir test olarak kullanılır.

Büyükbaba kontrol test seçenekleri

Tek bir dedesi test etmek mümkün olsa da, her zaman hem büyükanne hem de dedesi test etmenizi öneririz. Tek bir dedesi test ederken sonuçsuz kalma olasılığı nedeniyle tek bir büyükbaba ile test yapmaz.

Dedesi torunlarıyla ortak bir DNA'ya sahip olacak. Kendi çocukları aracılığıyla dedesi genlerini torunlarına geçirir. Her ikisi de büyükanne ve büyükbaba kontrol testi ile test, eksik, test edilmemiş ebeveynin DNA profilinin daha eksiksiz bir yeniden yapılandırılmasını sağlar ve sonuçların daha güvenilir ve kesin olmasını sağlar. Babalık teyit etme ihtimali, büyükbaba DNA testinde yüksektir, ancak babalık DNA testi kadar mutlak değildir. DNA ilişkisi testlerimizin çoğunda olduğu gibi, annenin DNA örneği önerilir.

Önemli notlar

Büyükbabalık testi  test edilen ilişkiyi desteklemek için kanıt sağlayan istatistiksel olasılık sağlamak için hazırlanmıştır. Test edilecek torunun ekstra örneklerin (örneğin, bilinen bir ebeveyninin örneği) verilmesi veya doğrudan ilişki testi yapılması ek kanıt sağlayabilir.

Dede ve torun testi

Test katılımcılarının erkek olup (dedeler ve torun) aynı baba hattını paylaşıp paylaşmadıklarını belirlemek isteyen de de torun arasında, Y kromozom testi yapılması daha sağlıklı olacaktır  Bu test bazen Y-STR testi olarak da bilinir

Kardeşlik DNA Testi
Gerçekten kardeş misin? Aynı anne ve babayımı paylaşıyorsun? Kardeşlik DNA testi, iddia edilen kardeşlerin biyolojik ilişkilerini öz veya ü...
halalık - amcalık dna testi
Akrabalarınızla olan genetik ilişkinizle ilgili şüpheleriniz mı var? Teyzelerin veya amcaların, yeğenlerinin veya yeğenlerinin arasındaki bağı tespit etmek için en uygun test seçeneğidir, test edilen insanların gerçekte k...
Büyükbaba DNA testi
Biyolojik torunları bunlar mı? Büyükbaba DNA testi, dedenin torunlarının biyolojik dedesi olup olmadığını teyit etmek için büyükanne, dedeler ve torun arasında yapılan bir ili...
Mitokondrial DNA testi
Ortak bir anne soyuna mensup oldugunuzu öğrenmek istediğiniz kişi ile sizin aranızda yapılmaktadır? Durumunuz buysa, bir MtDNA testi sizin için doğru testtir. MtDNA testi (
Y Kromozom Testi
Aynı soydan gelen erkek bireyler arasında bir bağ olup olmadığını belirlemek için Y kromozomu testi yaptırmanız en doğru seçimdir. İddia edilen e...
X Kromozom Testi
Farklı annelere  sahip kadınlar için ortak babalara sahip olup olmadıkları konusunu açıklıga kavuşturacak bu test aynı zamanda anne soyunun tayini içinde kullanılmaktadır.  Bu test
Annelik DNA Testi
Hastanelerde olan karışıklıklar veya bu gibi şüpheli durumlarda DNA Annelik testi mekezimiz tarafından sizlere sunulmaktadır, iddia edilen bir anne ile bir &ccedi...