Kardeşlik DNA Testi

Gerçekten kardeş misin? Aynı anne ve babayımı paylaşıyorsun? Kardeşlik DNA testi, iddia edilen kardeşlerin biyolojik ilişkilerini öz veya üvey kardeş olmasının yanında kardeşlik bağının olup olmadığınıda %99 ,99 olarak sonuçlandırmaktadır.

Kardeşler hakkında DNA testi

Teste katılan bireylerin erkek veya kız olması durumunda tam bir kardeşlik DNA testi önerilir. Bu tür test, test edilen insanlar arasında ortak DNA miktarını belirler. Tüm dna testleri İstatistiksel bir olasılık üzerine kuruludur. Bununla birlikte, babalık testinden farklı olarak, kardeş testinin her genetik işaretleyicide eşleşen genetik profiller sağlamasına gerek yoktur. 

Kardeşlik testi, yalnızca, test edilen bireylerin ortak bir ebeveyni, ortak ebeveynleri ya da ne anne ne de babalarını ortak olarak paylaşıp paylaşmadığını belirlemeye çalışır. kardeslik DNA testinde, bir kardeşlik endeksi hesaplanır. Kardeşlik endeksi 0,5 den düşükse ilgisizliği gösterir. Kardeşlik endeksi 0,5'den büyükse, bu, test edilen iki kişinin gerçek kardeşi ya da yarı kardeşi olma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterir.

Daha güçlü sonuçlar elde etmek için bilinen bir annenin veya banın örneğini de dahil etmenizi öneririz.

Kardeşlik Test Sonuçları

Test sonuçları, söz konusu test edilen ilişkiyi desteklemek için kanıt sağlayan istatistiksel olasılık sağlamak için sizlere verilecektir. Test edilecek ek örneklerin (örneğin, bilinen bir ebeveynin örneği) verilmesi veya doğrudan ilişki testi yapılması testi daha güçlü hale getirir

Erkek Kardeşler arasında kardeş DNA testi

Kardeşler erkek olup aynı biyolojik babayı paylaşıp duymadıklarını keşfetmek istiyorlarsa, Y kromozom testi olarak bilinen farklı bir kardeş DNA testi yapılması en ideal test olarak kayıt edilmektedir. Bu test %99,99 kesin sonuç sağlamaktadır. Kız kardesler arasında yapılacak test mt mitokondrial dna testi yapılması daha güçlü sonuç vermektedir. Bir kız ve bir erkek kardes arasında yapılacak kardeşlik testi ise yüzdesel olarak sonuç vermekte olup raporların doğruluğu akrediteli merkezler tarafından onaylanmaktadır.

Kız kardeşler arasında DNA testi

Test katılımcıları kadın ise ve kapsamları aynı biyolojik baba olup olmadığını öğrenmek için ise mt mitokondrial dna testi öneriyor. mt mitokondrial dna  testiyle, test edilenkız kardeşlerin  aynı anneye sahip olduğu durumlarda annenin örneğinin gerekli olacağınıbilmeniz gerekmektedir.

Kardeşlik testi için örnek toplama

Bir kardeş DNA testi için gerekli numuneler, oral svaplar kullanılarak toplanabilir. Kardeşlerin her biri için 3 adet swab bulunan numuneler ile size bir ev kiti sunuyoruz. Sürüntüler ağızda ve dilin altında yaklaşık on saniye ovuşturulmalı ve daha sonra kurumaya bırakılmalıdır. Kitler talimatları ve rıza formlarını da içerecektir. örneklerin alınma aşamaları adım adım burdan öğrenebilirsiniz

Test katılımcıları için gizli bir test yapılacak ise gizli test için gecerli numuler ve sonuçlanma yuzdeleşir. Standart dışı örnek alma prosedürü için lütfen burayı tıklayınız.

 

Aynı anne veya annelik çizgisine sahip kardeşler

Aynı anneye sahip olup olmadıklarını bilmek isteyen erkek kardeşler veya kızkardeşler, mitokondrial DNA' testi sayesinde bu belirsizliği giderebilirler. Bu, hem erkek hem de kız cocukların annelerinden miras kalan özel bir DNA türüdür. Bununla birlikte, sadece MtDNA'larını çocuklarına geçirebilen annelerdir.  MtDNA testi ile ilgili tek dezavantaj test sonuçlarının sadece ortak bir anne atası olup olmadığınızı gösterecek olmasıdır 

Aynı anneniz olup olmadığınızı % 100 doğrulukla bilmek istiyorsanız, annelik testine ihtiyacınız olacaktır. Annelik testi için burayı tıklayınız.

Kardeşlik DNA Testi
Gerçekten kardeş misin? Aynı anne ve babayımı paylaşıyorsun? Kardeşlik DNA testi, iddia edilen kardeşlerin biyolojik ilişkilerini öz veya ü...
halalık - amcalık dna testi
Akrabalarınızla olan genetik ilişkinizle ilgili şüpheleriniz mı var? Teyzelerin veya amcaların, yeğenlerinin veya yeğenlerinin arasındaki bağı tespit etmek için en uygun test seçeneğidir, test edilen insanların gerçekte k...
Büyükbaba DNA testi
Biyolojik torunları bunlar mı? Büyükbaba DNA testi, dedenin torunlarının biyolojik dedesi olup olmadığını teyit etmek için büyükanne, dedeler ve torun arasında yapılan bir ili...
Mitokondrial DNA testi
Ortak bir anne soyuna mensup oldugunuzu öğrenmek istediğiniz kişi ile sizin aranızda yapılmaktadır? Durumunuz buysa, bir MtDNA testi sizin için doğru testtir. MtDNA testi (
Y Kromozom Testi
Aynı soydan gelen erkek bireyler arasında bir bağ olup olmadığını belirlemek için Y kromozomu testi yaptırmanız en doğru seçimdir. İddia edilen e...
X Kromozom Testi
Farklı annelere  sahip kadınlar için ortak babalara sahip olup olmadıkları konusunu açıklıga kavuşturacak bu test aynı zamanda anne soyunun tayini içinde kullanılmaktadır.  Bu test
Annelik DNA Testi
Hastanelerde olan karışıklıklar veya bu gibi şüpheli durumlarda DNA Annelik testi mekezimiz tarafından sizlere sunulmaktadır, iddia edilen bir anne ile bir &ccedi...