Mycoplasma ve Ureaplasma

Mycoplasma ve ureaplasma testi şüphelenilen durumlarda alınan numuneden laboratuvarda çalışılan özel kültür yöntemi ile test edilir. Vajinal akıntısı, infertilite ya da tekrarlayan gebelik kayıpları, kronik pelvik ağrısı olan kadınlarda, prostatit şikayeti olan erkeklerde ve şüpheli cinsel temas geçmişi olan bireyler de mycoplasma ve üreaplasma testi yapılması önerilmektedir.

Mycoplasma ve üreaplasma doğada yaşayan bilinen en küçük tek hücrelilerdir. Diğer mikroorganizmalardan farklı olarak bir hücre duvarı içermezler. Bu özellikleri nedeniyle etkileri genellikle hücre duvarı üzerinde olan pek çok antibiyotiğe karşı dirençlidirler. Yine aynı özellik nedeni ile mikrobiyolojik incelemelerde kullanılan bazı laboratuvar incelemeleri bu mikroorganizmalar üzerinde uygulanamaz. Bugüne kadar izole edilmiş 15 den fazla türü olmakla birlikte sadece 3 tanesi insanlar için özel önem taşır. Bunlar Mycoplasma pneumoniae ile Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum‘dur. M. pneumoniae insanlarda zaatürreye neden olurken diğer ikisi sıklıkla üreme sistemini ilgilendiren hastalıklara neden olurlar. Çok küçük olmaları, az miktarda genetik materyal içermeleri ve hücre duvarları olmaması nedeni ile klasik kültür yöntemleri ile tespit edilemezler. Mycoplasma ve Ureaplasma' yı tespit edebilmek için özel kültür işlemleri gereklidir.

Mycoplasma ve Ureaplasma hem erkekte hem de kadında genital enfeksiyona neden olurlar. Yapılan araştırmalarda herhangi bir yakınması olmayan kişilerin %40 ′ında kültürlerde mycoplasma ürediği gösterilmiştir. Bu kişilerin %15 ′inde M.hominis saptanırken %40-75 ′inde U.urealyticum izole edilmektedir. Enfeksiyon doğum sırasında anneden kapılabilir. Yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada cinsel yönden aktif ancak herhangi bir yakınması olmayan kadınların %40-80 ′inde ureaplasma türleri izole edildiği gösterilmiştir. Yine cinsel yönden aktif ve yakınması olmayan kadınların %21-53 ′ünde Mycoplasma tespit edilmiştir.

İnsanlarda mycoplasma ve ureaplasma en sık taşıyıcılar arasında cinsel ilişki ile bulaşır. Bu nedenle cinsel yolla bulaşabilen bir hastalık olarak kabul edilir. Çok eşli cinsel yaşam risk olarak kabul edilmektedir. Genital-genital ya da oral-genital temas bu mikroorganizmaların bulaşmasında en sık karşılaşılan yoldur. Bir diğer nadir bulaşma yolu ise hamilelik ve doğum sırasında anneden bebeğe geçiştir.

MYCOPLASMA VE UREAPLASMA BELIRTILERI NELERDIR ?

Mycoplasma ve ureaplasma enfeksiyonları nadiren bulgu verirler. Çoğu zaman herhangi bir yakınmaya neden olmazlar ve sadece mycoplasma ve üreaplasma testi ile tespit edilebilir. Her iki organzima da erkeklerde bel soğukluğuna bağlı olmayan üretra enfeksiyonlarına neden olabilirler. Mycoplasmalar kadınlarda bu tür bir sorun yaratmazken ureaplasmalar kadınlarda da erkeklerdekine benzer problemler yaratabilir. İdrar yaparken yanma ve akıntı üretra enfeksiyonlarının en önemli belirtisidir. Böbrek enfeksiyonlarının da %5′inden mycoplasma ve üreaplasma sorumludur.

Fallop tüpü iltihabı olanların yaklaşık %10′unda rahim içinde ve tüplerde mycoplasma tespit edilmektedir. Gebelikte ise plasenta ve amniyon zarında enfeksiyona neden olarak erken doğumlara yol açabilirler. Daha nadir olarak yenidoğan bebekte doğumsal zaatürre, bakteremi ve hatta ölüme yol açabilecekleri bilinmektedir.

Genel olarak Mycoplasma ve Ureaplasma şu hastalıklara neden olabilirler ;

 • Urethrit: Ürethra enfeksiyonu ( İdrar atımı sırasında yanma ve acı )
 • Pyelonefrit: Böbrek iltihabı
 • Pelvik iltihabi hastalık
 • Endometrit: Rahim içindeki endometrium dokusunun iltihabı
 • Koriyoamniyonit: Gebelikte rahim içinde görülen iltihap
 • Cerrahi yara enfekyionları
 • Eklem iltihapları
 • Yenidoğanda zaatürre ve menenjit
 • Mycoplasma ve ureaplasmaların kısırlığa neden olup olmadıkları konusu tartışmalıdır. Direk olarak neden olmasalar bile örneğin pelvik iltihabi hastalık sonrası sekel olarak kısırlık ortaya çıkabilir.
 • Erkeklerde sperm sayı ve hareketini bozarak çocuk sahibi olmayı güçleştirebilir.
 • Düşük ve erken doğumlara neden olabilmesi nedeni ile tekrarlayan düşüklerin altında yatan nedenlerden birisi de mycoplasma enfeksiyonları olabilir.

HPV DNA Testi
HPV, Human papilloma virüs demektir. Genelde cinsel yolla bulaşmaktadır. HPV dünyada yaygın olarak görülmektedir. HPV’nin bir çok tipi bulunmaktadır. Merkezlerimiz de HPV’nin 40 tipi yüksek risk ve düş&u...
Cinsel Hastalıklar
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) cinsel temasla hastalığı taşıyan bireyden sağlıklı bireye bulaşır. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda en sık görülen bulaşma yolu korunmasız cinsel ilişkidir. Cinsel ilişkide bulunulan partner sayısı ar...
Bel Soğukluğu (Gonore) Testi
Bel soğukluğu testi için belirti yaşayan bireyden numune alınması gereklidir. Tedaviye başlanabilmesi için teşhisin laboratuvar testi ile doğrulanması gerekmektedir. Şüpheli bir cinsel temas sonrasında bel soğukluğu testi yapılması &...
Hepatit B Testi
Hepatit B virüsü ile ortaya çıkan karaciğer hücre iltihabı ve hasarı Hepatit B hastalığı olarak tanımlanır. Ülkemizde %3 ile %7 arasındadır.  İnsandan insana vücut sıvıları yolu geçer: ...
Hepatit C Testi
Hepatit C virüslerle bulaşan hepatitler arasında kan yolu ile en sık bulaşan tiptir. Bu sebeple özellikle kan nakli ve kan ürünleri ile edinildiğinin bilinmesi oldukça önemlidir. Son zamanlarda tıp literatüründ...
Herpes Simpleks (HSV) Testi
Herpes tanısı koyabilmek için Herpes (HSV) Testi bireyden kan numunesi alınarak yapılır.
Klamidya Testi ve Belirtileri
Klamidya sessiz ve sinsi bir hastalıktır. Klamidya Testi olarak kullanılabilecek idrar analiz teknikleri mevcuttur. Bu masraflı bir teknik olmasına ve heryerde yapılamamasına rağmen etkili bir teşhis yöntemidir. Klamidya saptandığında kişinin son ...
Mycoplasma ve Ureaplasma
Mycoplasma ve ureaplasma testi şüphelenilen durumlarda alınan numuneden laboratuvarda çalışılan özel kültür yöntemi ile test edilir. Vajinal akıntısı, infertilite ya da tekrarlayan gebelik kayıpları, kronik pelvik ağrısı...
sifiliz (frengi)
Sifiliz (Frengi) cinsel yolla bulaşan yaygın hastalıklardan olup, hastalığa Trepon...
multipleks pcr testi
Multipleks Pcr moleküler bir yöntemdir. Multipleks PCR ile birden fazla primer çifti kullanılarak tek reaksiyonda birçok hedef bölge çoğaltılabilmektedir. Multipleks Pcr yönteminin avantajı tek çalışmada ...