Karyotip Analizi

Karyotip Analizi ( Kromozom analizi ) tekrarlayan gebelik kayıpları ve kısırlık saptanmış kişilerde uygulanan genetik bir laboratuvar testtidir. Karyotip analizi, bir hücre örneğindeki kromozomları incelemek için yapılan bir testtir. Kısırlık ve tekrarlayan gebelik kayıpların da karyotip analizi genetik yönden incelenmesi gereken başlıca laboratuvar testidir. Hücredeki kromozomlar özdeş çift kromozomlar halinde eşlendikten sonra belli bir düzene göre sıralanırsa o kişinin karyotipi meydana gelir. Her bireyin kromozom sayısı, şekli ve büyüklüğü onun karyotipini ifade eder. Karyotip Analizi hücrelerin içinde çekirdek olarak adlandırılan her hücreden yapılabilmektedir. Kan hücreleri, Amniyo sıvısı, cilt dokusu, kemik iliği ve CVS (koryonik) dokusundan karyotipleme yapılabilir. Karyotip Analizin de en büyükten başlayarak insan genomunu oluşturan otozomlar 1 ’den 22 'ye kadar numaralandırılır, A dan G ye kadar gruplandırılır ve eşey kromozomları da olan X ve Y belirlenir. Sağlıklı erkekte bir karyotip analizinde 44+XY sağlıklı bir kadında 44+XX kromozom dizilir.

KARYOTIP ANALIZI NASIL YAPILIR?

Periferik Kanda kromozom analizi yapabilmek için önce analizi yapılacak olan hücreler özel bir takım işlemlerden geçirilir ve çoğaltılır. Hücrelerin büyüme ve gelişmeleri için gerekli olan ortam 37 derece sıcaklık ve beslenmesi için gerekli ortam oluşturulur. Kromozomların bu sürecine hücre kültürü aşaması denilir. Hücre kültürü ortalama 3 ila 7 gün sürer. Kromozomlar belli bir sayıya ve aşamaya geldiğin de durdurulur ve hücre kültüründen ayrılır. Hücre kültürü ortamından ayrıştırılan kromozomlar birbirlerinden uzaklaştırılarak özel preparatlar hazırlanır. Kromozomlar özel boyama işlemlerinden geçtikten sonrasın da mikroskopta 50 ila 100 alan inceleme yapılarak yapısı ve sayısı anlamında normal ve anormal bulguları değerlendirilir.

KARYOTIP ANALIZI NEDIR?

Karyotip Analizi hücrelerde ki kromozomların sayılarını ve yapılarını inceleyerek bir bozukluk veya hastalığın sebebi olan genetik sorunları tanımlamaya yarayan laboratuvar testidir. Karyotip Analizinde incelenen kromozomlar A’dan G’ye 7 gruba ayrılır. Erkek ve Kadın olduğunu gösteren cinsiyet kromozomları ise X,Y olarak tanımlanır. Normal karyotip kadında 46 XX, erkekte ise 46 XY’ dir.

KROMOZOM ANOMALISI (TRIZOMI) NEDIR?

İnsanlarda genetik bilgiyi taşıyan 23 çift kromozom bulunur. Normalde 2 kopya olarak bulunan kromozomlardan herhangi birisinin 3 kopya olarak bulunması trizomi yani kromozom anomalisidir.

  • Periferik Kanda Karyotip Analizi Kimlere Yapılır ?
  • İki veya daha fazla gebelik kaybı bulunan çiftlere
  • Çocuk sahibi olamayan (infertil) çiftler
  • Doğumsal anomaliye sahip çocuklar
  • Cinsiyet gelişim bozuklukları
  • Gelişme bozukluğu, boy kısalığı
  • Erkeklerde azospermi

KARYOTIP ANALIZI SONUCU

Karyotip Analizi numuneniz alındıktan sonra merkezimiz de sonucunuz 1 ila 2 hafta arasında çıkmaktadır. Karyotip Analizi sonucunuz çıktığın da merkezimize kayıt sırasında vermiş olduğunuz cep telefonunuza sonucunuzun çıktığına dair bilgilendirme mesajı gelecektir.

Karyotip analizi raporunuz çıktığında otomatik olarak mail adresinize gönderilecektir.
Dilerseniz sitemizin online sonuç bölümünden de sonuçlarınızı alabilirsiniz.

KARYOTIP ANALIZI FIYATI ( ÜCRETI )

Karyotip Analizi ( Kromozom Analizi ) için fiyat ( ücret ) bilgisini Sağlık Bakanlığının yasaları gereği internet sitemiz üzerinden veremiyoruz.

Karyotip Analizi fiyatı almak için merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

KARYOTIP ANALIZI NEREDE YAPILIR?

Kromozom analizi testini açlık ve ya tokluk etkilememektedir.
Periferik kanda karyotip analizi yapılırken kolunuzdan bir tüp kan numunesi alınmaktadır.
Periferik Kanda Kromozom Analizi için merkezimizin açık olduğu saatlerde gelinebilir.
Amniyo sıvısı veya Abort materyali veya kemik iliği, cilt dokusu gibi materyallerden karyotip analizi yaptırmak için merkezimizden bilgi alabilirsiniz.

Sperm FISH Testi
İnsan somatik hücrelerinin genetik yapısı mozaik durumlar hariç tek tiptir ve anne babadan kalıtılır. Sonraki kuşaklara aktarım ise sperm ve yumurta aracılığıyla olmakta, özel bir bölünme şekli (mayoz) sayesinde sahip olunan ...
Sperm DNA Hasarı Testi
Sperm DNA hasarı ( fragmantasyon ) testi ile sperm DNA sının bütünlüğünün koruyup korunmadığı test edilir. Spermin genetik yapısının bütünlüğünün korunması normal fertilizasyon ve sağlıklı bir...
Faktör II Mutasyon Testi
Faktör II (Protrombin) mutasyonu testi protrombin gen mutasyonunun tanısında, plazmada bulunan protrombin konsantrasyonunun ölçümü basitçe mutasyon hakkında bilgi verebilmektedir. Fakat protrombini kodlayan genin (F2) ...
Faktör V Mutasyon Testi
Faktör V (Leiden) Mutasyon Testi nasıl yapılır? Faktör V (Leiden) Mutasyon Testi kalıtsal kan pıhtılaşma bozukluğuna bakan genetik bir testtir. Faktör V (Leiden) gen loküsü kromozom 1 (1q24.2) üzerinde lokalize e...
Karyotip Analizi
Karyotip Analizi ( Kromozom analizi ) tekrarlayan gebelik kayıpları ve kısırlık saptanmış kişilerde uygulanan genetik bir laboratuvar testtidir. Karyotip analizi, bir hücre örneğindeki kromozomları incelemek için yapılan bir testtir. K...
MTHFR Mutasyon Testi
Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) geni 1 numarali kromozomun 1p36 bölgesine lokalize edilmiştir.
Trombofili Paneli Testi
Trombofili paneli testi kalıtsal trombofililer (kalıtımsal trombofililer) yani pıhtılaşma bozuklukları genel olarak basit tanımlamayla kanın pıhtılaşmaya eğilim gösterdiği bazı hastalıkları araştırmak amacıyla yapılmaktadır. Bu hastalıklarda kanın...
Mikrodelesyon Testi
Y kromozom mikrodelesyon testi kısırlık saptanan bazı çiftlerde erkek faktörü gözlenmekte olup bu hastaların bir kısmında testin yapılması önerilmektedir. Özellikle, azoospermi veya şiddetli oligoastenoteratospermi (OAT)...
Kardiyovasküler Risk Paneli
Günümüzde, kardiyovasküler hastalıklarla bağlantılı olduğu düşünülen genetik bölgeler belirlenmiştir. Bunların en önemlileri: Faktör II protrombin (G20210A), Faktör V (G1691A&H1299R),...