MTHFR Mutasyon Testi

Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) geni 1 numarali kromozomun 1p36 bölgesine lokalize edilmiştir. MTHFR enziminde iki yaygın mutasyon mevcuttur. Bunlar; C677T, Alanin'in (Ala-222) Valin'e, ve A1298C, Glutamin'in (Glu-429) Alanin'e dönüşümü ile ortaya çıkar. İlk mutasyon ılılmlı hiperhomosisteinemi ve kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörüdür. Yine bu mutasyon için heterozigot taşıyıcı veya homozigot mutant bireylerin gebeliklerinde fetuslar hiperhomosisteinemi nedeniyle nöral tüp defektleri açısından risk altındadırlar.

MTHFR vücudun amino asit metabolizmasında görev alan Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) enzimini simgelemektedir. Bu enzim; 5,10-Metilentetrahidrofolatà 5-Metiltetrahidrofolat dönüşümünü katalizlemektedir. 5-Metiltetrahidrofolat, çok aşamalı homosisteinàmetiyonin dönüşümünde kosubstrat olarak görev alır. Metiyonin daha sonra protein ve diğer önemli bileşiklerin yapımında kullanılmaktadır.

MTHFR geninde genetik mutasyonların meydana gelmesi , bu enzimin üretilmesini engellemektedir ve sonucunda kan plazmasında normalden fazla homosistein seviyesine sebep olmaktadır. Fazla homosistein seviyesinin homosistinüri ilişkili sağlık problemelerine (oklüzif vasküler hastaliklar,jolon kanseri, nöral tüp defekti, akut lösemi vb.)sebep olduğu gözlemlenmiştir.

Homosistinüri hastalarında MTHFR geninde yaklaşık 24 adet mutasyona rastlanmıştır. Bu mutasyonlar içerisinde; C677T ve A1298C tek nükleotit polimorfizmleri (SNP), dünya genelinde birçok popülasyonda diğer mutasyonlara göre daha yaygın olarak bulunmaktadır. C677T varyantında MTHFR geninin 677. pozisyonunda bulunan sitozin nükleotidi timin ile yer değiştirmiştir. Bunun sonucunda Metilentetrahidrofolatreduktaz enziminde meydana gelen değişim, enzimi termolabil bir yapıya sokar, aktivitesinin yüksek sıcaklıklarda düşmesine sebep olur ve kandaki homosistein seviyesini arttırarak homosistinüri ilişkili sağlık problemlerine sebep olmaktadır.

A1298C varyantında ise MTHFR geninin 1298. pozisyonunda glutamat(E)àalanin(A) değişimi meydana gelmiştir. Bu değişim alanin içeren enzimlerin aktivitesinin azalmasına ve homosistinüri ilişkili sağlık problemlerine sebep olmaktadır.

MTHFR’ de yer alan bir sorun basitçe total kan plazmasında bulunan homosistein konsantrasyonun ölçülmesine dayanan testler ile tespit edilebilmekte ve yüksek seviyede çıktığında ise fibroblast ve/veya kırmızı kan hücrelerine yapılan testler ile MTHFR spesifik aktivitesi saptanmaktadır. Fakat bu yöntemler hem zaman almaktadır hem de genotipik saptamayı sağlayamamaktadır.

MTHFR Mutasyon Testi alınan kan örneğiyle çalışılmaktadır. Testin raporlama süresi ortalama olarak 15 – 20 gün arasındadır. Test için açlık veya tokluk farketmemektedir.

Sperm FISH Testi
İnsan somatik hücrelerinin genetik yapısı mozaik durumlar hariç tek tiptir ve anne babadan kalıtılır. Sonraki kuşaklara aktarım ise sperm ve yumurta aracılığıyla olmakta, özel bir bölünme şekli (mayoz) sayesinde sahip olunan ...
Sperm DNA Hasarı Testi
Sperm DNA hasarı ( fragmantasyon ) testi ile sperm DNA sının bütünlüğünün koruyup korunmadığı test edilir. Spermin genetik yapısının bütünlüğünün korunması normal fertilizasyon ve sağlıklı bir...
Faktör II Mutasyon Testi
Faktör II (Protrombin) mutasyonu testi protrombin gen mutasyonunun tanısında, plazmada bulunan protrombin konsantrasyonunun ölçümü basitçe mutasyon hakkında bilgi verebilmektedir. Fakat protrombini kodlayan genin (F2) ...
Faktör V Mutasyon Testi
Faktör V (Leiden) Mutasyon Testi nasıl yapılır? Faktör V (Leiden) Mutasyon Testi kalıtsal kan pıhtılaşma bozukluğuna bakan genetik bir testtir. Faktör V (Leiden) gen loküsü kromozom 1 (1q24.2) üzerinde lokalize e...
Karyotip Analizi
Karyotip Analizi ( Kromozom analizi ) tekrarlayan gebelik kayıpları ve kısırlık saptanmış kişilerde uygulanan genetik bir laboratuvar testtidir. Karyotip analizi, bir hücre örneğindeki kromozomları incelemek için yapılan bir testtir. K...
MTHFR Mutasyon Testi
Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) geni 1 numarali kromozomun 1p36 bölgesine lokalize edilmiştir.
Trombofili Paneli Testi
Trombofili paneli testi kalıtsal trombofililer (kalıtımsal trombofililer) yani pıhtılaşma bozuklukları genel olarak basit tanımlamayla kanın pıhtılaşmaya eğilim gösterdiği bazı hastalıkları araştırmak amacıyla yapılmaktadır. Bu hastalıklarda kanın...
Mikrodelesyon Testi
Y kromozom mikrodelesyon testi kısırlık saptanan bazı çiftlerde erkek faktörü gözlenmekte olup bu hastaların bir kısmında testin yapılması önerilmektedir. Özellikle, azoospermi veya şiddetli oligoastenoteratospermi (OAT)...
Kardiyovasküler Risk Paneli
Günümüzde, kardiyovasküler hastalıklarla bağlantılı olduğu düşünülen genetik bölgeler belirlenmiştir. Bunların en önemlileri: Faktör II protrombin (G20210A), Faktör V (G1691A&H1299R),...