Tanınan Köpek Cinsleri

Köpek ırkı doğrulama testi için erişebildiğimiz tüm köpek ırklarının listesi aşağıdadır. Test köpeğinizin DNA'sında toplam 321 genetik göstergeye bakıyor ve benzersiz bir profil oluşturmak için tüm köpek genomuna bakıyor. Köpek DNA testimiz hakkında sorularınız olursa müşteri destek ekibimizle iletişime geçin.

 

BREED NAME
Affenpinscher
Afghan Hound
Airedale Terrier
Akita
Alaskan Klee Kai
Alaskan Malamute
American Bulldog
American Eskimo Dog
American Foxhound
American Hairless Terrier
American Staffordshire Terrier
American Water Spaniel
Anatolian Shepherd Dog
Argentine Dogo
Australian Cattle Dog
Australian Kelpie
Australian Shepherd
Australian Terrier
Basenji
Basset Hound
Beagle
Bearded Collie
Beauceron
Bedlington Terrier
Belgian Malinois
Belgian Sheepdog
Belgian Tervuren
Bernese Mountain Dog
Bichon Frise
Black and Tan Coonhound
Black and Tan English Toy Terrier
Black Russian Terrier
Bloodhound
Bluetick Coonhound
Border Collie
Border Terrier
Borzoi
Boston Terrier
Bouvier des Flandres
Boxer
Boykin Spaniel
Briard
Brittany
Brussels Griffon
Bull Terrier
Bulldog
Bullmastiff
Cairn Terrier
Canaan Dog
Cane Corso
Cardigan Welsh Corgi
Catahoula Leopard Dog
Cavalier King Charles Spaniel
Cesky Terrier
Chesapeake Bay Retriever
Chihuahua
Chinese Crested
Chinese Shar-Pei
Chinook
Chow Chow
Clumber Spaniel
Cocker Spaniel
Collie
Coton de Tulear
Curly-Coated Retriever
Dachshund
Dalmatian
Dandie Dinmont Terrier
Doberman Pinscher
Dogue De Bordeaux
English Cocker Spaniel
English Foxhound
English Setter
English Springer Spaniel
English Toy Spaniel
Entlebucher Mountain Dog
Field Spaniel
Finnish Spitz
Flat-Coated Retriever
French Bulldog
German Pinscher
German Shepherd Dog
German Shorthaired Pointer
German Spitz
German Wirehaired Pointer
Giant Schnauzer
Glen of Imaal Terrier
Golden Retriever
Gordon Setter
Great Dane
Great Pyrenees
Greater Swiss Mountain Dog
Greyhound
Harrier
Havanese
Ibizan Hound
Icelandic Sheepdog
Irish Red and White Setter
Irish Setter
Irish Terrier
Irish Water Spaniel
Irish Wolfhound
Italian Greyhound
Japanese Chin
Japanese Spitz
Jindo
Keeshond
Kerry Blue Terrier
Komondor
Kuvasz
Labrador Retriever
Lakeland Terrier
Lancashire Heeler
Large Münsterlander
Leonberger
Lhasa Apso
Löwchen
Maltese
Manchester Terrier (Detects Toy & Standard)
Mastiff
Miniature Bull Terrier
Miniature Pinscher
Miniature Schnauzer
Neapolitan Mastiff
Newfoundland
Norfolk Terrier
Norwegian Buhund
Norwegian Elkhound
Norwich Terrier
Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Old English Sheepdog
Otterhound
Papillon
Parson Russell Terrier
Pekingese
Pembroke Welsh Corgi
Petit Basset Griffon Vendeen
Pharaoh Hound
Plott Hound
Pointer
Polish Lowland Sheepdog
Pomeranian
Poodle (Detects Miniature & Standard)
Portuguese Water Dog
Pug
Puli
Rat Terrier
Rhodesian Ridgeback
Rottweiler
Russell Terrier
Saint Bernard
Saluki
Samoyed
Schipperke
Scottish Deerhound
Scottish Terrier
Sealyham Terrier
Shetland Sheepdog
Shiba Inu
Shih Tzu
Siberian Husky
Silky Terrier
Skye Terrier
Small Münsterlander
Smooth Fox Terrier
Soft Coated Wheaten Terrier
Spanish Water Dog
Spinone Italiano
Staffordshire Bull Terrier
Standard Schnauzer
Sussex Spaniel
Swedish Vallhund
Tibetan Mastiff
Tibetan Spaniel
Tibetan Terrier
Toy Fox Terrier
Treeing Walker Coonhound
Vizsla
Weimaraner
Welsh Springer Spaniel
Welsh Terrier
West Highland White Terrier
Whippet
Wire Fox Terrier
Wirehaired Pointing Griffon
Yorkshire Terrier

Tanınan Köpek Cinsleri
Köpek ırkı doğrulama testi için erişebildiğimiz tüm köpek ırklarının listesi aşağıdadır. Test köpeğinizin DNA'sında toplam 321 genetik göstergeye bakıyor ve benzersiz bir profil olu...
köpek soy testi
Köpek ebeveyn testi, köpeğinizin asıl ebeveyni kesin bir şekilde bulmanızı sağlar. Bu test sayesinde, köpek yetiştiricileri ve köpek sahipleri,% 99,99 doğrulukla bir köpeğin soyu hakkında  ilk bilimsel  verilere ...
köpek cinsi belirleme testi
Köpeğinizin ırkını dna testiyle öğrenin . Köpeğinizdeki ana ırkları basit bir DNA testiyle anlayın. Karışık cins mi , melez mi , saf kan mı ? Sahip olduğunuz köpek türünü bilmek istiyorsanız, köpek cinsi belirlem...
kuş cinsiyet tayini
Kuşlara karşı DNA temelli seks yapmak kuşlar için en son testtir . Erkek kuşlarını kuşlardan ayırmak kesinlikle zor. Memelilerin aksine, erkek ve dişi kuşları ayıran fiziksel özellikler çok ince veya tamamen ...
at ırk testi
At DNA testi at yetiştiricileri için atların sağlığını maksimize etmelerine yardım etmeyi amaçlayan ve yaşamları boyunca hastalıklara yol açabilecek belirli genetik özellikleri belirleyerek tedevi sürecinde önemli ro...