A2LA ISO 17025:2005 Certificate of Accreditation

A2LA, Birleşik Devletler'deki en geniş multidisipliner laboratuar akreditasyon sistemidir. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Topluluklardaki Akreditasyon Kuruluşları tarafından tanınmaktadır. A2LA akreditasyonu, özellikle teknik yeterlilik, ölçümlerin izlenebilirliği ve laboratuardaki genel yeterlilik üzerinde yoğunlaşan ISO 17025: 2005 sertifikasından daha katı şartlar getirmektedir.

A2LA kar amacı gütmeyen, hükümet dışı, kamu hizmeti veren, avrupa komisyonu üyesi olan bir kuruluştur. 
Görevi şudur: Yetkili testler için hem laboratuvarların hem de kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak; Ürettikleri laboratuvarların ve verilerin kalitesini iyileştirmek Ve uluslararası kabul görmüş yeterlilik kriterlerine (ISO / IEC 17025: 2005) dayanılarak, ticareti kolaylaştırmak için akredite edilmiş laboratuvar verilerinin kabulünü arttırmakdır.